Home Feed
Home
Search
Search
Add Review, Blurb, Quote
Add
Activity
Activity
Profile
Profile
ClarissaLeStrange

ClarissaLeStrange

Joined June 2017

♡ ʙɪʙʟɪᴏᴘʜᴀɢɪsᴛ ♡ ᴀ ᴍᴏᴏᴅ ʀᴇᴀᴅᴇʀ, ɪ ᴊᴜᴍᴘ ғʀᴏᴍ ɢᴇɴʀᴇ ᴛᴏ ɢᴇɴʀᴇ ᴡɪᴛʜ ᴀʟᴍᴏsᴛ ɴᴏ ʀʜʏᴍᴇ ᴏʀ ʀᴇᴀsᴏɴ. ° 𝙰𝙼𝙱𝙸𝚅𝙴𝚁𝚃 ° www.goodreads.com/MacDubistaQueso
review
ClarissaLeStrange
post image
Mehso-so

📚📖

review
ClarissaLeStrange
post image
Mehso-so

5/50
⁣⁣
3/5 ✨⁣⁣
⁣⁣
+Uhmmm.. It was infuriating to read. But I'm honestly glad that it was over. 😂 I almost DNF, but since it was my friend's recommendation, I should at least try to finish it.⁣⁣
⁣⁣
+Also, there's a lot of plot holes. The ending was predictable and satisfying. If you like domestic thriller, this book is for you.⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
RD: 01/22/22⁣⁣
⁣⁣
#januaryread #baparis #behindcloseddoors #readingwrapup #bibliobibuli

review
ClarissaLeStrange
Cleaning the Gold | Karin Slaughter
Pickpick

👌 👍RATING: 3.5/5

It was a short story about Reacher and Trent. Short and enjoyable. What a cliffhanger! I think they will be a great partner! Hoping to read more of them together in the future. 😊

review
ClarissaLeStrange
The Kept Woman | Karin Slaughter
post image
Pickpick

𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟒/𝟓 🌟⁣

Read date: 07/18/2021

“Trust me, Will. Life always makes you pay for your personality.” Amanda gave him a rueful smile. “It catches up with her every single second of the day.”⁣

Obviously, one of my favorite authors is Karin Slaughter. I enjoyed reading this. If you like disturbing dark crime, complicated characters, and full of action stories, then WHAT THE HELL ARE YOU WAITING FOR?! START W/ THE GRANT COUNTY SERIES!⁣

review
ClarissaLeStrange
Unseen | Karin Slaughter
post image
Pickpick

𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 ❹/❺ ✰⁣

𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐞: 𝟘𝟟/𝟘𝟙/𝟚𝟘𝟚𝟙⁣

⌘ Full of action. This time it keeps getting better and dangerous. I like all the detailed articles about crime and cases that they handle. I really like Faith and Amanda. I certainly like Will and Sara all the way until the end. They deserve each other. Deserve to be happy.⁣

⌘ I'm excited to read the next book. Yay! Highly recommended!⁣

review
ClarissaLeStrange
post image
Pickpick

𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 4/5 ⛦⁣⁣
⁣⁣
𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐞: 04/26/21⁣⁣

☙ 𝚆𝚑𝚊𝚝 𝙸 𝚐𝚛𝚎𝚊𝚝 𝚎𝚡𝚙𝚎𝚛𝚒𝚎𝚗𝚌𝚎. 𝙸 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚑𝚊𝚝𝚎 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚋𝚘𝚘𝚔. 𝙻𝚘𝚘𝚔𝚒𝚗𝚐 𝚏𝚘𝚛𝚠𝚊𝚛𝚍 𝚝𝚘 𝚛𝚎𝚊𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚗𝚎𝚡𝚝 𝚒𝚗𝚜𝚝𝚊𝚕𝚕𝚖𝚎𝚗𝚝. 💚⁣⁣

𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞𝐬 : 𝖥𝖺𝗇𝗍𝖺𝗌𝗒, 𝖬𝗒𝗍𝗁𝗈𝗅𝗈𝗀𝗒, 𝖸𝗈𝗎𝗇𝗀 𝖠𝖽𝗎𝗅𝗍, 𝖥𝗂𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝖬𝗂𝖽𝖽𝗅𝖾 𝖦𝗋𝖺𝖽𝖾, 𝖠𝖽𝗏𝖾𝗇𝗍𝗎𝗋𝖾⁣⁣
⁣⁣

review
ClarissaLeStrange
post image
Pickpick

Rating 4/5 ✭⁣

ʀᴇᴀᴅ ᴅᴀᴛᴇ: 04/25-26/21⁣

“𝙒𝙚 𝙤𝙣𝙡𝙮 𝙛𝙖𝙞𝙡 𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙬𝙚 𝙨𝙩𝙤𝙥 𝙩𝙧𝙮𝙞𝙣𝙜.“⁣

PACKED WITH ACTION AND ADVENTURE! ⁣

∆ Enjoyed this one a lot because of the hilarious retort of Leo Valdez! With Apollo snickering come back! I personally love Kapoi!⁣

∆ I learned a lot of new words! lol! Meg is annoying af! 😂 What a journey! I love that there's a lot of character development.⁣

review
ClarissaLeStrange
post image
Pickpick

𝖱𝖤𝖠𝖣𝖨𝖭𝖦 𝖢𝖧𝖠𝖫𝖫𝖤𝖭𝖦𝖤 : 16/100 ⁣⁣
⁣⁣
𝖱𝖤𝖠𝖣 𝖣𝖠𝖳𝖤: 03/11/2021⁣⁣
⁣⁣
4/5 🌟⁣⁣
⁣⁣
♡⁣⁣
⁣⁣
֍ OMG! WHAT A CLIFFHANGER! I love the adventures! The character development! It never disappoint me. The unexpected suspense! Eventhough, I felt that Riggs lost the inspiration of writing this, compared to the previous books. I know that I'll read the next book. BUT, with low expectations. lol⁣⁣

review
ClarissaLeStrange
post image
Pickpick

𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 ❹/❺ ✰⁣

𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐞: ⓿❸/⓿❾/❷❶⁣

⸙ ARRRGGHHHH! One hell of a ride! I love it! Full of action! THE DETAILS! OMG! REVELATIONS! I cried at the end of the story. 😫 Too much! What a cliffhanger too!⁣

⸙ Highly recommended! 💙⁣

13 likes1 stack add
review
ClarissaLeStrange
post image
Pickpick

❸.❺/❺ ✭⁣⁣

Read date: 03/03/2021
⁣⁣
↭ Masalimuot na istorya. Hindi ko inaasahan ang mga pangyayaring naganap noong panahon ng Martial Law o panahon ni Marcos. Nakakarinig ako ng mga maiiksing istorya, ngunit hindi ang buong katotohanan.⁣⁣

↭ Para sa akin, maganda ang wakas. Mairerekomenda ko sa lahat ng mangbabasa!⁣

review
ClarissaLeStrange
Criminal (Will Trent, #6) | Karin Slaughter
post image
Pickpick

𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 ❹.❺/❺ ⛦⁣⁣⁣⁣

𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐞: 𝟶𝟸/𝟸𝟽/𝟸𝟷⁣⁣

❝𝑰𝒏𝒋𝒖𝒔𝒕𝒊𝒄𝒆 𝒘𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒈𝒊𝒄 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒐𝒖𝒏𝒅 𝒊𝒕 𝒌𝒏𝒐𝒄𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒐𝒘𝒏 𝒅𝒐𝒐𝒓.❞⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
𝖬𝗂𝗇𝖽-𝖻𝗅𝗈𝗐𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗐𝗂𝗌𝗍! 𝖢𝗋𝗂𝗆𝖾 𝖿𝗂𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖺𝗍 𝗂𝗍𝗌 𝖿𝗂𝗇𝖾𝗌𝗍! 𝖤𝗑𝖼𝖾𝗅𝗅𝖾𝗇𝗍 𝗉𝗅𝗈𝗍 𝖺𝗇𝖽 𝖼𝗁𝖺𝗋𝖺𝖼𝗍𝖾𝗋𝗂𝗓𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇!⁣⁣⁣⁣

review
ClarissaLeStrange
post image
Pickpick

④/⑤彡★⁣

ʀᴇᴀᴅ ᴅᴀᴛᴇ: 𝟶𝟷/𝟷𝟾/𝟸𝟷⁣

“𝒀𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒘 𝒂𝒍𝒂𝒌 𝒂𝒕 𝒈𝒂𝒎𝒐𝒕 𝒂𝒕 𝒑𝒂𝒈𝒌𝒂𝒂𝒑𝒊, 𝒏𝒂𝒌𝒂𝒌𝒂𝒔𝒂𝒏𝒂𝒚𝒂𝒏. 𝑲𝒂𝒍𝒂𝒖𝒏𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒘, 𝒉𝒊𝒏𝒅𝒊 𝒌𝒂 𝒏𝒂 𝒕𝒂𝒕𝒂𝒃𝒍𝒂𝒏 𝒑𝒂. 𝑷𝒆𝒓𝒐 𝒉𝒊𝒏𝒅𝒊 𝒕𝒐𝒕𝒐𝒐 '𝒚𝒐𝒏. 𝑳𝒂𝒍𝒐 𝒏𝒂 𝒔𝒂 𝒌𝒂𝒔𝒐 𝒏𝒈 𝒑𝒂𝒈𝒌𝒂𝒂𝒑𝒊.”⁣

° Ang istoryang magmumulat sa nakakalungkot at mapait na katotohanan na nangyayari sa pagitan nang mga Amerikano-Pilipino.⁣

review
ClarissaLeStrange
post image
Panpan

𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 ✮✮/⛦⛦⛦⛦⛦⁣

𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐞: 𝟢𝟣/𝟣𝟢-𝟣𝟣/𝟤𝟢𝟤𝟣⁣

ஜ 𝙸 𝚜𝚝𝚛𝚞𝚐𝚐𝚕𝚎 𝚝𝚘 𝚏𝚒𝚗𝚒𝚜𝚑 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚘𝚗𝚎. 𝙸 𝚐𝚎𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚒𝚍𝚎𝚊 𝚊𝚗𝚍 𝚌𝚘𝚗𝚌𝚎𝚙𝚝 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚊𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛 𝚠𝚊𝚗𝚝𝚜 𝚝𝚘 𝚙𝚘𝚛𝚝𝚛𝚊𝚢, 𝚒𝚝 𝚠𝚊𝚜 𝚐𝚘𝚘𝚍 (𝚏𝚘𝚛 𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚙𝚎𝚘𝚙𝚕𝚎, 𝚜𝚒𝚗𝚌𝚎 𝙸'𝚟𝚎 𝚛𝚎𝚊𝚍 𝚊 𝚌𝚘𝚞𝚙𝚕𝚎 𝚘𝚏 𝚐𝚘𝚘𝚍 𝚛𝚎𝚟𝚒𝚎𝚠𝚜) 𝚋𝚞𝚝 𝚒𝚝 𝚍𝚒𝚍𝚗'𝚝 𝚠𝚘𝚛𝚔 𝚘𝚞𝚝 𝚏𝚘𝚛 𝚖𝚎. ⁣
𝙴𝚇𝙴𝙲𝚄𝚃𝙸𝙾𝙽? 𝙱𝙰𝙷! 🥴

review
ClarissaLeStrange
post image
Mehso-so

𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟯.𝟱/𝟱 ✰⁣⁣
⁣⁣
ʀᴇᴀᴅ ᴅᴀᴛᴇ: 𝟶𝟾/𝟸𝟹/𝟸𝟶⁣

❝Marami ang ayaw na sa Pilipinas, pero walang nagtatanong kung gusto sila ng Pilipinas.❞⁣⁣

◄ Malalim ang tinatalakay na paksa sa librong ito. Isa ang kamulatan natin sa mga mali nating pwedeng itama. Ang hindi pagsisi sa ibang tao patungkol sa kasalukuyan nating sitwasyon. Ang pagbubukas ng isip para tuluyang mawakasan ang kamangmangan tungkol sa kasaysayan ng ating lupang sinilangan.⁣⁣

review
ClarissaLeStrange
56 | Bob Ong
post image
Pickpick

𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟓/𝟓 ✮⁣ (One of best reads for the year 2020)

ʀᴇᴀᴅ ᴅᴀᴛᴇ: 08/22/2020

¸.• Nagulat ako sa librong ito. Napakaganda. Masasabi kong ito na ang pinakapaborito kong libro na sinulat ni Bob Ong. Isa ito sa pinakamagandang librong nabasa ko ngayong taon.⁣

¸.• Masasabi kong magagamit mo itong inspirasyon. At sa palagay ko, sana lahat ng kabataan, o matanda, ay magkaroon ng oras para basahin ang librong ito. Hindi masasayang ang oras mo. 😊⁣

review
ClarissaLeStrange
Kapitan sino | Bob Ong
post image
Mehso-so

𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟯.𝟱/𝟱 ✰⁣

ʀᴇᴀᴅ ᴅᴀᴛᴇ: 𝟬𝟴/𝟭𝟴/𝟮𝟬⁣

❝𝙏𝙐𝙏𝙐𝙇𝙊𝙉𝙂 𝙠𝙖 𝙡𝙖𝙣𝙜 𝙨𝙖 𝙠𝙖𝙥𝙬𝙖... 𝙃𝙄𝙉𝘿𝙄 𝙈𝙊 𝙆𝘼𝙄𝙇𝘼𝙉𝙂𝘼𝙉 𝙉𝙂 𝙋𝘼𝙉𝙂𝘼𝙇𝘼𝙉.❞⁣

-𝙈𝙖𝙣𝙜 𝙀𝙧𝙣𝙚𝙨𝙩𝙤⁣

⍣ Gusto ko ang nilalaman at kahulugan ng librong ito. Ngunit maaring hindi mo maintindihan ang gustong ipabatid ng manunulat kung sarado ang iyong utak. Simple at may kurot na pino sa puso ang istorya ng buhay ni Rogelio.⁣

review
ClarissaLeStrange
post image
Mehso-so

❸/❺ 🌠⁣⁣⁣⁣
⁣⁣
ʀᴇᴀᴅ ᴅᴀᴛᴇ: 08/17/2020
⁣⁣⁣⁣
↭ Pangatlong libro para sa wikathon. Nakakatakot pa din ang ilan sa salaysay na nakapaloob sa dito. Pero hindi maikukumpara sa mga naunang serye nito.⁣⁣⁣⁣

↭ Tatlong solid na bituin. Mairerekomenda ko sa mga mahilig magbasa ng katatakutan. 😉⁣

☠️💀☠️💀☠️💀☠️💀☠️💀☠️⁣

𝚃𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚙𝚕𝚊𝚌𝚎𝚜 𝚖𝚊𝚗 𝚠𝚊𝚜 𝚗𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚖𝚎𝚊𝚗𝚝 𝚝𝚘 𝚐𝚘. 😱⁣

review
ClarissaLeStrange
post image
Mehso-so

❸/❺ 🌠⁣⁣

Read Date: 08/16/2020

Genre: Humor, Fiction, Anthologies,
⁣⁣
≛ Hindi ko inaasahan ang laman ng librong ito ay sobrang interesante. Kung susuriin ang pabalat, maihahalintulad mo sa mga babasahing romansang pang pinoy. ⁣⁣

≛ Sa kabuuan ay bibigyan ko ng solid na tatlong bituin. Nalugod ako habang binabasa ko ito, at dahil na-sorpresa din ako sa nilalaman nito. Ma-irerekomenda ko ito sa bawat taong malawak at bukas ang pag-iisip.⁣⁣

review
ClarissaLeStrange
Bob Ong's alamat ng gubat | Bob Ong, Klaro
post image
Mehso-so

𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟯 / 𝟱 ⛦⁣

Read date: 08/08/2020

❝Pero mas mabuting mabigo sa paggawa ng isang bagay kesa magtagumpay sa paggawa ng wala.❞⁣

- Tong⁣

❝Paggawa na ba ng kabutihan ang hindi paggawa ng kasamaan?❞⁣

- Matsing⁣

☙ Sa kabuuan ay na-enjoy ko ang bawat minutong ginugol ko sa librong ito. Matutunan sana ng bawat tao na hindi natin kailangang hanapin ang pagbabago sa iba. Mismong sa sarili natin ito matatagpuan. Magsimula sa disiplina.⁣

review
ClarissaLeStrange
post image
Mehso-so

Rating 3.5/5

Readate 08/08/2020

HAUNTING & CREEPY

❦ The first half of the book is dragging. Drama about flawed characters. Getting to know stage. Still a fast-paced read. You will be curious. What is really happening? Or what will happen? Will they kill each other? Thoughts like that. It's also a challenge, struggle is real while waiting for what will happen. At times, you'll feel bored, until you'll lose interest. Thankfully, I didn't give up!

quote
ClarissaLeStrange
Broken (Will Trent, #4) | Karin Slaughter

“𝑇𝒉𝑒 𝑔𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑡𝒉𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑙𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑 𝑖𝑡 𝑠𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑎𝑠 𝑡𝒉𝑒 𝑙𝑖𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑜𝑢𝑔𝒉 𝑡𝑜 𝑡𝒉𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑡𝒉.“⁣⁣

Yay! So, I'm back! I'll be posting my past reviews.

How are you lovely people?

review
ClarissaLeStrange
Genesis | Karin Slaughter
post image
Pickpick

𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 ❹/❺ ✰⁣

𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐞: 𝟎𝟔/𝟏𝟑/𝟐𝟎⁣

I love the storyline! It's been so long since the last time I feel alive by reading a book. It captured my whole existence. You will fall in love with the characters, there are times that you'll hate them to the extent that you want to strangle them. Because they're annoying. But I think, that's what makes a book so engrossing. You'll feel strong emotions. Karin did a great job.

review
ClarissaLeStrange
post image
Pickpick

𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 ✮✮✮✮⛦⁣

𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐞 : 𝟢𝟩/𝟤𝟢/𝟤𝟢𝟤𝟣⁣

⌯ Whew! Surprisingly good. I decided to read the Jack Reacher series in chronological order. It never disappoints me at all.⁣

⌯ I want to know more about Jack Reacher. This is a short story, but a very awesome starter for the whole series. For a 13-year-old Jack, he's very clever! I'm excited! Yay! A new favorite. 😊⁣

𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞 𝟧𝟥/𝟣𝟢𝟢⁣

review
ClarissaLeStrange
Snatched | Karin Slaughter
post image
Pickpick

𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 ❹/❺ ⛦⁣

ஜ𝙰 𝚜𝚝𝚊𝚗𝚍 𝚊𝚕𝚘𝚗𝚎 𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢.

ஜ𝙰 𝚛𝚎𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚐𝚘𝚘𝚍 𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢, 𝚟𝚎𝚛𝚢 𝚠𝚎𝚕𝚕 𝚠𝚛𝚒𝚝𝚝𝚎𝚗 𝚊𝚗𝚍 𝚗𝚊𝚛𝚛𝚊𝚝𝚎𝚍 𝚝𝚘𝚘! 𝙴𝚗𝚓𝚘𝚢𝚎𝚍 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚋𝚎𝚌𝚊𝚞𝚜𝚎 𝚘𝚏 𝚆𝚒𝚕𝚕 𝚊𝚗𝚍 𝙰𝚖𝚊𝚗𝚍𝚊. 𝙸 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚎𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐. 𝙰𝚍𝚘𝚛𝚊𝚋𝚕𝚎. 😊

𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐞 : 𝟶𝟽/𝟷𝟶/𝟸𝟶⁣

𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞 𝟣𝟢𝟩/𝟣𝟤𝟢⁣

review
ClarissaLeStrange
Fallen | Karin Slaughter
post image
Pickpick

106 / 120 Reading challenge

Finished reading : 070620

4/5 ⭐ Full of action! The story about Evelyn and Faith. Mitchell's Family. It makes sense now. And more of Will's side story. I still hate faith, but I like her mother, and AMANDA too. I'm happy with the ending. I still wish that ANGIE will die. lol Excited for the next installment!

review
ClarissaLeStrange
Broken | Karin Slaughter
post image
Pickpick

A Roller Coaster Ride of Emotion

This was a bit different from other Will books I've read. I admit, I didn't like where the story went.
I mean, yes, the surprise element was there. When it comes to brutality, gore stuff and crime solving cases, it's the same. Beautifully crafted by the author. Don't get me wrong. Okay? I love it. I'm trying to focus on where the story goes. More of the history of characters way back Grant County.

RATING 3.5/5⭐

quote
ClarissaLeStrange
Genesis | Karin Slaughter
post image

"ℒℴ?ℯ, ???ℯ ???ℯ?, ?????? ??ℴ?ℯ? ?ℴ?? ??ℯ ???? ℴ? ?ℯ??? ?ℯ???????ℯ."⁣

- ????? ?????????, ??????? ??⁣

#books #bookworm
#booklover #bookgeek #bookwhore #thriller #mystery #crime #suspense #karinslaughter #genesis #undone #willtrentseries #bookthree #disturbingnovel #bookstagram #bookrebellion #randomunbosom #currentlyreading

EadieB I love the Will Trent series! 3y
16 likes1 stack add1 comment
review
ClarissaLeStrange
Pretty Girls: A Novel | Karin Slaughter
post image
Pickpick

𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 ❹/❺ ✰

𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐞 : 0꣠5꣥/2꣢1꣡/2꣢0꣠

❝𝐾𝑛𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 𝑡𝒉𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑡𝒉 𝑤𝑎𝑠𝑛‘𝑡 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑎 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑡𝒉𝑖𝑛𝑔.❞🔪🏚️

𝘿𝘼𝙍𝙆, 𝙈𝙊𝙍𝘽𝙄𝘿 𝘼𝙉𝘿 𝙏𝙒𝙄𝙎𝙏𝙀𝘿 𝘾𝙍𝙀𝙀𝙋𝙔 𝘼𝙁!

⌘ⁱ ˡᵒᵛᵉ ʰᵒʷ ᵖˢʸᶜʰᵒᵗⁱᶜ ᵗʰᵉ ᶜʰᵃʳᵃᶜᵗᵉʳˢ ʰᵉʳᵉ. ʷʰⁱᶜʰ ʳᵉᵐⁱⁿᵈˢ ᵐᵉ ᵒᶠ : ᵉᵛᵉʳʸᵒⁿᵉ ʰᵃˢ ᵈᵃʳᵏ ˢⁱᵈᵉ.

⌘ᵃⁿᵒᵗʰᵉʳ ˢᵗᵃⁿᵈᵒᵘᵗ ᵃⁿᵈ ᵖᵃᵍᵉ ᵗᵘʳⁿᵉʳ ᶜʳᵉᵃᵗⁱᵒⁿ ᶠʳᵒᵐ ᵒⁿᵉ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵐᵒˢᵗ ᵇᵒˡᵈᵉˢᵗ ᵃᵘᵗʰᵒʳ ᵒᶠ ᵗᵒᵈᵃʸ.

𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞 𝟾𝟿/𝟷𝟸𝟶

review
ClarissaLeStrange
Boy's Life | Robert McCammon
post image
Pickpick

61/100 ʀᴇᴀᴅɪɴɢ ᴄʜᴀʟʟᴇɴɢᴇ

4/5 🌟🤩

ʀᴇᴀᴅ ᴅᴀᴛᴇ : ᴍᴀʀᴄʜ 20-28

📖📚✍️📝♥️👏

🎉🎃 ᴇɴɢʀᴏssɪɴɢ, ᴇɴᴛʜʀᴀʟʟɪɴɢ, ᴜɴɪϙᴜᴇ, ᴍᴀɢɪᴄᴀʟ, ᴇɴᴛᴇʀᴛᴀɪɴɪɴɢ ᴀɴᴅ ʜᴇᴀʀᴛғᴇʟᴛ sᴛᴏʀʏ!

“ᵈᵒⁿ‘ᵗ ᵇᵉ ⁱⁿ ᵃ ʰᵘʳʳʸ ᵗᵒ ᵍʳᵒʷ ᵘᵖ. ʰᵒˡᵈ ᵒⁿ ᵗᵒ ᵇᵉⁱⁿᵍ ᵃ ᵇᵒʸ ᵃˢ ˡᵒⁿᵍ ᵃˢ ʸᵒᵘ ᶜᵃⁿ, ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ᵒⁿᶜᵉ ʸᵒᵘ ˡᵒˢᵉ ᵗʰᵃᵗ ᵐᵃᵍⁱᶜ, ʸᵒᵘ‘ʳᵉ ᵃˡʷᵃʸˢ ᵇᵉᵍᵍⁱⁿᵍ ᵗᵒ ᶠⁱⁿᵈ ⁱᵗ ᵃᵍᵃⁱⁿ.”

📝 ғᴜʟʟ ʀᴇᴠɪᴇᴡ ᴡɪᴛʜ ɢɪғs :
http://aminoapps.com/p/ce4xwv

#bookloversph #readingchallenge2020 #marchreads #readingwrapup #bookwhore #reading

blurb
ClarissaLeStrange
Blackberry Wine: A Novel | Joanne Harris
post image

📚📖😊

blurb
ClarissaLeStrange
National Library of the Philippines | Manila, Philippines (Library)
post image

2019 TOP 10 BEST READS

💁 My New year's resolution will be : TO READ MORE. To surpass my 2019 reading challenge! More books and more time please! Yay!

🧘How was your 2019 reading challenge? Did you finish it? How many books you plan on reading for this year? Share your thoughts! Happy New Year bookworm buddies! 🥳🎉 CHEERS! ACCIO BOOKS! 💚

#books #bookish #bookworm
#booklover #bibliobibuli #readingwrapup2019 #bookloversph #bookaddict

review
ClarissaLeStrange
Imaginary Friend | Steven Chbosky
post image
Pickpick

49/50 Reading Challenge

4.5/5 🌟🤩

Imaginary Friend - Stephen Chbosky

Read Date : December 24, 2019

📖📚✍️📝♥️

🎉🎃HAUNTING, THRILLING, UNIQUE, UNSETTLING! A MASTERPIECE! CREEPY AF!

'We accept the love we think we deserve' to 'We can swallow our fear or let our fear swallow us'

📝 Read full review in Amino w/ gifs :
http://aminoapps.com/p/eglf96

📝 Goodreads :
https://www.goodreads.com/review/show/3099017846

#readingwrapup #bibliobibuli

quote
ClarissaLeStrange
Love Letters | Madeleine L'Engle
post image

📖🙃💕❣️

quote
ClarissaLeStrange
Crown of Feathers | Nicki Pau Preto

“That‘s the thing about secrets. They never really die. Just as one bursts into flames, another rises up to take its place.”

—Nicki Pau Preto, Crown of Feathers

quote
ClarissaLeStrange
The Toll | Neal Shusterman

“A successful lie is not fueled by the liar, it is fueled by the willingness of the listener to believe.”

—Neal Shusterman, The Toll

quote
ClarissaLeStrange
Imaginary Friend | Steven Chbosky

+"She said that the world can try to take anything from you. But you have to give it your pride."

-Stephen Chbosky, Imaginary Friend ?❣️

review
ClarissaLeStrange
Tunnel of Bones | Victoria Schwab
post image
Pickpick

43/50 Reading Challenge

4/5 ⭐

Read Date : Nov. 19

“Everything is spookier at night. It‘s why people are afraid of the dark. What you can‘t see is always scarier than what you can.” ❣️

🦴 I love how it keeps getting darker and stranger. Hope it will get eerie and creepy. 😉 Recommended for younger readers!

Read my full review :

http://aminoapps.com/p/1mio006

#books #bookish #bookworm
#booklover #bibliobibuli #readingwrapup #bookloversph

review
ClarissaLeStrange
post image
Mehso-so

37/50 Reading Challenge

3/5 ?

Read Date : Nov. 11 ??♡??

. "She loves that writers make words their servants and bend them to their will." ❣️

?Curiosity got the best of me. Picking this random book. It surprised me. The premise is surprisingly good. I love the plot. Its like breathing of fresh air. Creepy sh*t and weird.

Read my full review :

http://aminoapps.com/p/fba57h

#readingismyhappyplace #bookgeek #bookwhore #NovemberReads

review
ClarissaLeStrange
Vampire Academy | Richelle Mead
post image
Mehso-so

36/50 Reading Challenge
?
3.5/5 ✯✯✯✧
?
Read Date : Nov. 5 - 6
"Yeah, well, we all have to do things we don‘t like. That‘s life.”
?Wow, I didn't expect it to be this good and fast-paced. I thought this is a typical vampire story. I like the twist!
?‍♂️
Read my full review :
?‍♂️
http://aminoapps.com/p/0z22s4
?‍♂️
#books #bookish #bookworm
#bibliobibuli #readingwrapup #bookloversph #readingbliss #readingismyhappyplace #readinglife #bookwhore

quote
ClarissaLeStrange
Winter Magic | Abi Elphinstone
post image

'That's just it, James, you don't think. The world is full of things you've never seen or heard of, but they are there, you know - and sometimes you have to go looking for them.'

-Emma Carroll, A Night at the Frost Fair 📖❣️

Surprisingly good. My favorite genre is horror, so this is new to me. Reading this makes me happy. Uplifting and enthralling.

Do you have a December read? Share or comment below. HAPPY HOLIDAYS! 🥳

9 likes1 stack add
quote
ClarissaLeStrange
Tunnel of Bones | Victoria Schwab

“But it's easy not to care what other people think when none of them can see you.”

― Victoria Schwab, Tunnel of Bones (Cassidy Blake #2) 📖🖤

#currentlyreading 🙃

quote
ClarissaLeStrange
Little Life | Hanya Yanagihara

“...things get broken, and sometimes they get repaired, and in most cases, you realize that no matter what gets damaged, life rearranges itself to compensate for your loss, sometimes wonderfully.”

- Hanya Yanagihara, A Little Life 💔🖤📖

17 likes2 stack adds
quote
ClarissaLeStrange
Girl in Pieces | Kathleen Glasgow

+“Everyone has that moment, I think, the moment when something so…momentous happens that it rips your very being into small pieces. And then you have to stop. For a long time, you gather your pieces. And it takes such a very long time, not to fit them back together, but to assemble them in a new way, not necessarily a better way. More, a way you can live with until you know for certain that this piece should go there, and that one there.”

🖤🦋🧡

quote
ClarissaLeStrange
Girl in Pieces | Kathleen Glasgow

+"I think u are having a different sort of heartbreak. Maybe a kind of heartbreak of being in the world when u don‘t know how to be."

-Kathleen Glasgow, Girl in Pieces ??

10 likes1 stack add
quote
ClarissaLeStrange
Tunnel of Bones | Victoria Schwab
post image

+"Everything is spookier at night. It‘s why people are afraid of the dark. What you can‘t see is always scarier than what you can."

-Cassidy Blake ? Tunnel of Bones (City of Ghosts #2)

#VictoriaSchwab
#currentread ?

14 likes1 stack add
quote
ClarissaLeStrange
post image

+There's nothing scary about choice. Scary is when you don't have choice.

quote
ClarissaLeStrange
Harry Potter | JK Rowling
post image

"Words are, in my not-so-humble opinion, our most inexhaustible source of magic. Capable of both inflicting injury, & remedying it."

-Albus Dumbledore (Harry Potter by J.K. Rowling) ?

28 likes1 stack add
blurb
ClarissaLeStrange
Looking for Alaska | John Green

📚Book questions edition📖

1The Seven Husbands of Evelyn Hugo
2THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
3Vicious
4Tunnel of Bones (Cassidy 2)
5GOT
6The Girl Who Cried Monster
7KNIGHT IN SHINING SUIT
8TMI
9A LITTLE LIFE
10Looking for Alaska

🌱Reply w/ an emoji & i'll send u the questions!

Tagging : Looking for Alaska. Since I've read this book multiple times. I still love her and pudge! All the way! 💚💚💚

quote
ClarissaLeStrange
Lady Midnight | Cassandra Clare
post image

+“Laws are meaningless, child,” Malcolm said in a low voice that somehow still carried. “There is nothing more important than love. And no law higher.”

📖♡

#currentlyreading

sprainedbrain ❤️ 4y
14 likes1 comment
quote
ClarissaLeStrange
Lady Midnight | Cassandra Clare
post image

+"It was hard to live normally when you were constantly pretending you didn‘t see what was going on in front of your face."

-Kit

??

#LadyMidnight
#FinallyBACKONTRACK :)