Home Feed
Home
Search
Search
Add Review, Blurb, Quote
Add
Activity
Activity
Profile
Profile
Ostatnie Historie
Ostatnie Historie | Olga Tokarczuk
Po sze?ciu latach ukazuje si? nowa powie?? znakomitej polskiej prozaiczki Olgi Tokarczuk. Ksi??ka ta dotyka problemw dla cz?owieka najbardziej uniwersalnych. Przenosi w trzy ?wiaty, ktre niepokoj? swoj? blisko?ci? i coraz mocniej zaczynaj? dominowa? w wyobra?ni czytelnika. S? to trzy opowie?ci, w pierwszej ocenie niepowi?zane ze sob?, bo pokazane w niezale?nym od siebie czasie i przestrzeni, ukazuj?ce w niezwykle barwny sposb najtajniejsze zak?tki duszy trzech, blisko ze sob? zwi?zanych kobiet. Trzy zupe?nie inne ?wiaty, trzy zupe?nie r?nie t?a i jeden, uniwersalny problem. Problem ?mierci i przemijania. Jest to proza Tokarczuk bardziej wyciszona, bardziej kontemplacyjna, jeszcze bardziej intymna ni? pozosta?e jej wcze?niejsze powie?ci. Autorka doskonale rysuje charaktery kobiet, w oryginalny i bardzo wyszukany, subtelny sposb prezentuje problem przemijania, up?ywu czasu w ?yciu cz?owieka. Ksi??ka jest wspaniale napisana i chocia? traktuje o kobietach, o kobiecym patrzeniu na ?wiat, doskonale trafi rwnie? do m?skiej wyobra?ni.
Amazon Indiebound Barnes and Noble WorldCat Goodreads LibraryThing
No posts yet.